Thursday, 27 August 2015

PERSEMBAHAN

IMG.jpg   PERSEMBAHAN
Seandainya air laut menjadi tinta untuk menuliskan perkataan Tuhan ku niscaya keringlah laut sebelum habis perkataan, walaupun Kami datangkan tinta sebanyak itu sebagai tambahnya”
(Q.S Al- Kahfi : 109)

Alhamdulillah...
Dengan ridha-Mu ya Allah...
Amanah ini telah selesai, sebuah langkah usai sudah….
Cinta telah ku gapai, namun itu bukan akhir dari perjalananku,
melainkan awal dari sebuah perjalanan.

Ibu…… Ayah……
Tiada cinta yang paling suci selain kasih sayang Ayahanda dan Ibundaku walaupun kini kalian telah tiada…
Setulus hatimu bunda, searif arahanmu Ayah
Doamu hadirkan keridhaan untukku, Petuahmu tuntunkan jalanku

Kini diriku telah selesai dalam studiku
Kupersembahkan karya tulis ini untuk yang termulia,
Ayahandaku Rusli (Alm), Ibundaku Rusna,
Kakakku Salwati (Almh) Abangku Marwan (Alm), Abangku Zulbaili S.Pd.i dan Adek-Adekku Muna Wardi dan Khairuman yang selalu merangkulku ketika aku terjatuh...

Terima kasih atas cintanya, semoga karya ini dapat mengobati beban kalian
walau hanya sejenak, semua jasa-jasa kalian tak kan dapat kulupakan.
Semoga Allah memberkahi semua ini…

Untuk selanjutnya spesial buat My Princes Darmiati Amd, Farm
Yang selalu mendukung dan memberi semangat baru..

Untuk selanjutnya buat sahabat-sahabatku seperjuangan,  Afzal Firdaus, Chairil Alfian, M.Ryan Hidayat M, Ikhsan, dan buat kalian semua sahabat seperjuangan anggkatan 2011 unit B dan buat kawan-kawan kos-kosanku Ebal dan kawan-kawan lain..

Semoga persahabatan kita menjadi persaudaraan yang abadi
selamanya, Bersama kalian hidupku terasa lebih berwarna,
suka dan duka berbaur dalam kasih…

Terima kasih sedakam-dalamnya kuucapkan kepada Bapak  H. Aliamin, SE, M.Si, Ak. dan Bapak Marlizal, SE, MM. yang telah banyak meluangkan waktunya dalam membimbingku sehingga terselesainya karya tulis ini...
Kesuksesan bukanlah suatu kesenangan, bukan juga suatu kebanggaan,
Hanya suatu perjuangan dalam menggapai sebutir mutiara keberhasilan…
Semoga Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya
Amiin…


Muhammad  Isa

No comments:

Post a Comment